Φόρτωση...

Σχετικά με μας

vafakou dikigoros nea ionia
Η Βασιλική Βαφάκου είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και το 2015 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο στην Νέα Ιωνία Αττικής, οδό Μυκάλης 18.
Κύριος στόχος του γραφείου είναι ο προσεκτικός και αποτελεσματικός χειρισμός των υποθέσεων των εντολέων. Η συνέπεια και η υπευθυνότητα απέναντι στον εντολέα είναι πρωταρχικό μέλημα μας με σκοπό την παροχή αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών.
Το Δικηγορικό γραφείο Βαφάκου Π. Βασιλική δραστηριοποιείται στην μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη υποθέσεων και παρέχουμε νομικές συμβουλές και την εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων σε ζητήματα που απαιτείται.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Είμαστε εδώ για εσάς!

eboriko dikaio nea ionia

Εμπορικο Δικαιο

Σύσταση, τροποποίηση, λύση εταιρειών, κατοχύρωση εμπορικού σήματος (εθνικό ή Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύνταξη συμβάσεων, δικαστική είσπραξη απαιτήσεων, αγωγή ή έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια, ανακοπές, κ.ο.κ.Νεα Ιωνία Εμπραγματο

Εμπραγματο Δικαιο

Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησιών ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια, εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης και βαρών, υποθέσεις ενώπιον Κτηματολογίου κ.ο.κ.


practice-icon

Οικογενειακο Δικαιο

Συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο, προσβολή πατρότητας τέκνου, αναγνώριση τέκνου, δικαστική συμπαράσταση κ.ο.κ.


διαθήκη

Κληρονομικο Δικαιο

Σύνταξη Διαθήκης, Δημοσίευση διαθήκης ή και κήρυξη κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου, αποποίηση κληρονομίας, άδεια αποποίησης από ανήλικο, αποδοχή κληρονομίας και αποδοχή κληρονομίας με ευεργέτημα απογραφής, αποσφράγιση, έκδοση πιστοποιητικών κ.ο.κ.


practice-icon

Ενοχικο Δικαιο

Σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου ή επαγγελματικού χώρου, μισθωτικές διαφορές, διαταγή πληρωμής και απόδοσης ή αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα, κακή χρήση μισθίου, σύνταξη συμβάσεων, κ.ο.κ.diamesolavish Nea Ionia

Διαμεσολαβηση

Η Βασιλική Π. Βαφάκου είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η διαμεσολάβηση συνιστά θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που εντάχθηκε στην ελληνική νομική πραγματικότητα με το Ν. 3869/2010 και την προτείνουμε σε περιπτώσεις που η δικαστική οδός κρίνεται χρονοβόρα και ασύμφορη.

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ είναι οι απαντήσεις στις ποιο συχνές σας ερωτήσεις

Σκοπεύω να προβώ σε αγορά ακινήτου- Ποια διαδικασία ακολουθείται για την ασφαλή αγοραπωλησία?

Αφού επιλέξετε το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε θα πρέπει να ελεγχθεί η νομική κατάστασή του με μια σειρά από ελέγχους, που θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η απόφαση αποτελεί τη σωστή επιλογή. H παρουσία δικηγόρου κατά την αγοραπωλησία ακινήτου είναι αναγκαία σε πολλά στάδια της διαδικασίας.
Κάθε υποψήφιος αγοραστής, πριν προβεί στην υπογραφή συμβολαίου για αγορά ακινήτου, θα πρέπει να αναθέσει σε δικηγόρο τον έλεγχο τίτλων ο οποίος θα ελέγξει σε βάθος χρόνου άνω των 20- 30+ ετών το ακίνητο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο [εάν στη περιοχή έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο]. Ο έλεγχος μεταξύ άλλων διενεργείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο (προσημειώσεις, υποθήκες, διεκδικήσεις ή αγωγές), αν η σειρά των τίτλων μεταβίβασης του ακινήτου είναι νόμιμη και αν η περιγραφή του ακινήτου είναι ορθή σε αυτούς.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το ακίνητο είναι «καθαρό», θα ελεγχθεί αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις και έπειτα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας, η υπογραφή του οποίου διενεργείται σε συμβολαιογραφείο μετά από έκδοση σειράς πιστοποιητικών και πληρωμή ανάλογου φόρου. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου απαιτείται άμεση μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο και τότε ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη.

Ο μισθωτής μου οφείλει ενοίκια πως διεκδικώ το ακίνητο και τα οφειλόμενα μισθώματα?

Αρκετά συχνά πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μη πληρωμή ενοικίων από τους μισθωτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά ώστε να διεκδικήσει τη καταβολή των μισθωμάτων και την απόδοση του μισθίου με δύο διαδικασίες ανάλογα με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
Οι δύο δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος είναι είτε η έκδοση «Διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων» η οποία είναι μία σύντομη διαδικασία και μπορεί παράλληλα να ζητηθεί η καταβολή κοινοχρήστων δαπανών κτλ. είτε η άσκηση «Αγωγής για την απόδοση του μισθίου και την πληρωμή των μισθωμάτων».
Η καταλληλότερη διαδικασία εξαρτάται από τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που τίθενται και επιλέγεται πάντα ανάλογα με τις συντρέχουσες συνθήκες.

Πώς μπορώ να κατοχυρώσω το σήμα της εταιρείας μου ή των προιόντων μου σε εθνικό ή ευρωπαικό επίπεδο?

Θα πρέπει να αναθέσετε σε Δικηγόρο το νομικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν το προς καταχώρηση σήμα εμπεριέχει στοιχεία που το καθιστούν απαράδεκτο καταχώρησης ή αν υπάρχει ίδιο ή παρεμφερές σήμα με άλλο δικαιούχο στις ίδιες κλάσεις.
Μετά τον έλεγχο υποβάλεται η Δήλωση με ολοκληρωμένο φάκελο στο ΥπουργείοΟικονομίας και Ανάπτυξης αν πρόκειται για σήμα σε εθνικό επίπεδο και Αίτηση ενώπιον του euipo [Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαικής Ένωσης] αν πρόκειται για καταχώρηση σήματος σε Ευρωπαικό επίπεδο.

Νέα

Επίκαιρα

hammer

Διαμεσολάβηση

Εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών

Η Διαμεσολάβηση (“Mediation”) συνιστά θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που εντάχθηκε στην ελληνική νομική πραγματικότητα με το Ν. 3869/2010 και το Ν. 4640/2019 όσον αφορά αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Περισσότερα

hammer

Διαμεσολάβηση

Εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών

Η Διαμεσολάβηση (“Mediation”) συνιστά θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που εντάχθηκε στην ελληνική νομική πραγματικότητα με το Ν. 3869/2010 και το Ν. 4640/2019 όσον αφορά αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αφήστε το μήνυμά σας

Νέα Ιωνία, Αττικής

Μυκάλης, 18, Τ.Κ 142 32
Τηλέφωνο: 2102758542
Κινητό: +306988024949
vassiliki-vafakou@hotmail.gr

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY and afitac